1

بازدید دکتر خداد غریب پور معاون محترم وزیر صنعت

بازدید دکتر خداد غریب پور معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهندس علی محمدی مدیر عامل محترم فولاد خوزستان از غرفه شرکت بی نظیران

1

2

3

4

6