بازدید جناب اقای مهندس قاسم زاده مدیر بخش تعمیرات و نگهداری فولاد خوزستان از شرکت بی نظیران در مرداد ماه 98

WhatsApp Image 2019-08-19 at 12.52.08WhatsApp Image 2019-08-19 at 12.52.16(1) WhatsApp Image 2019-08-19 at 12.52.12 WhatsApp Image 2019-08-19 at 12.52.16 WhatsApp Image 2019-08-19 at 12.52.17 WhatsApp Image 2019-08-19 at 12.53.56