بازدید مدیر عامل و معاونین شرکت فولاد خوزستان از غرفه شرکت بی نظیران در چهارمین نمایشگاه ملی فولاد ایران